مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دکتر غلامرضا معمارزاده

سبک های رهبری سازمان [معرفی کتاب]

در کتابی که هم‌اکنون خدمت شما معرفی می شود ، سبک‌های مختلف مدیریت مورد بحث قرار گرفته است و چون زاویه خاصی از مدیریت، یعنی مدیریت پروژه مدنظر بوده است، مباحث مربوط به مدیریت سازمان‌های بزرگ، به شکلی که در اغلب کتاب‌های مدیریت مطرح است، مدنظر قرار…

آسیب شناسی برنامه های آموزش مدیران [دکتر غلامرضا معمارزاده]

رابطه سیاست و اداره، و به عبارت صحیح‌تر رابطه خط مشی‌گذاری و اداره، همواره مورد بحث و جدل دانشمندان علوم اداره و سیاست بوده است، و کماکان نیز ادامه دارد. به نتیجه نرسیدن بحث و عدم ایجاد اجماع در بین دانشمندان را، به خصوص در مسائل اجتماعی، به پیچیده…