مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

با ملغمه آمریکایی – فرانسوی به جایی نمی رسیم [دکتر غلامرضا معمارزاده]

مدل فعلي ما تقليدي است از نظام اداری آمریکا كه به آن سیستم تقسیم غنایم جنگی یا «مدیریت اتوبوسی» گفته می‌شود. این سیستم از دیرباز و حتی پیش از استقلال مدل سیاسی ـ اداری آنجا مرسوم بود؛ به این معنا که هر کس رياست جمهوري کشور را به عهده…
ادامه مطلب ...