مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دایره لغات

۵ کلمه‌ای که بهتر است از دایره‌ی لغات خود حذف کنیم

دیگران برداشت‌های متفاوتی از کلمات شما می‌کنند. پس بهتر است کلماتی که به برداشت‌های منفی دامن می‌زنند را از دایره‌ی لغات خود حذف کنیم؛ زیرا برداشت‌های منفی برای تصویر حرفه‌ای و کاری ما در جامعه سودمند نیستند.