مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

خدمات مشاوره

چگونه برای خدمات مشاوره‌ای، مشتریان بیشتری جذب کنیم؟ [مهدی سیاح نیا]

لازم به ذکر است که کانون مربیان کسب و کار فقط در راستای ماموریت خود در جهت اطلاع رسانی به مدرسان و مشاورین این موارد را معرفی می‌کند و به‌هیچ وجه هیچ دخل و تصرفی در فعالیت‌های آینده شما در این موارد ندارد. نکته بعدی اینکه این اپلیکیشن‌ها هر روز