مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

حمید حسینی

قسمت چهل و یکم مسابقه میدون؛نوآوری درتولید و خدمات

در قسمت چهل و یکم سه کارآفرین آقای محمد جلالوند با تولید آتل اورژانس ،آقایان حمید حسینی و علی اکبریبا تولید و بسته‌بندی چای،آقای محمد تقی زرین کلاه با کسب وکار گردشگری سلامت در مسابقه بزرگ میدون حاضر شدند و پس از ارائه کسب و کارهای خود با رای داوران…