مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

حقوق 1400

افزایش حقوق کارکنان در سال 1400 به چه صورت خواهد بود ؟

با مصوبه نمایندگان مجلس به حداقل حقوق بگیران دولتی مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در سال آینده افزوده شد. همچنین کارکنان دولت در صورت آنکه بخواهند در سال آینده بازنشسته شوند با فرض سی سال سابقه خدمت، نمی‌توانند بیشتر از ۴۷۲ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.