مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

حبیب داستانی بنیسی

طلبه ی بازی ساز در مسابقه میدون چه می کند؟

کمتر گیمری را می توان یافت که اسم بازی عملیات انهدام را نشنیده باشد. خالق این بازی دیجیتالی محبوب، حبیب داستانی بنیسی، شب گذشته(جمعه دهم مرداد ) به مسابقه میدون آمد تا کسب و کار خود را بصورت دقیق تر به ایرانیان معرفی کند.
ادامه مطلب ...