مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

جنگ اوکراین

تداوم رهبری استارت‌آپ در دوران جنگ اوکراین [HBR]

اولین نشانه‌‌‌های هشدار جنگ اوکراین و روسیه در ژانویه ۲۰۲۲ نمایان شد. تهدید حمله روسیه در صدر خبرها آمد و من و تیمم هر روز تعداد نیروهایی را که در مرز زیاد می‌‌‌شدند رصد می‌‌‌کردیم. آن زمان برای تعطیلات به جنوب اوکراین سفر کرده بودم و وقتی اخبار را…