مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

جلسه مجازی

جلوگیری از ده سوء برداشت متداول در زمان ایجاد ارتباط مجازی[عزیز بنی هاشمی]

با ظهور فراگیر ویروس کرونا در سرتاسر جهان به یکباره تعداد نفراتی که از خانه به انجام وظایف کاری خود می رسند به شدت زیاد شده است. نفراتی که با قرار گرفتن در این شرایط جدید و با وجود سطح بالایی از استرس و عدم قطعیت نسبت به شرایط سلامتی و شرایط کاری خود…