مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

جایگاه سازی

جایگاه سازی (Positioning) راه نجات یک برند[رضا دست پروردی]

روش‌های بازاریابی (Marketing) و بازارسازی که قبلا نتیجه بخش بوده، دیگر پاسخگو نیست. کمتر مسیری را می‌توان پیدا کرد که کسی قبل از ما در آن قدم نگذاشته باشد و به سختی می‌توان به عنوان برند پیشرو، شناخته شد. با این وجود، چگونه می‌توان دست به ساختن…