مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

تولیدکنندگان

اولویت در معافیت های گمرکی با تولیدکنندگان است

رییس کل گمرک ایران با تاکید بر مبارزه با هرگونه قاچاق کالا از مبادی رسمی گفت: معافیت‌های گمرکی به تولیدکنندگانی داده می شود که امکان تولید محصولات و مواد اولیه وارداتی را در داخل کشور ندارند. به گزارش ایرنا از گمرک ایران، «مهدی میراشرفی»…
ادامه مطلب ...