مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

توسعه سرمایه انسانی

برگزاری ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی 7 و 8  بهمن ماه سال 1397 توسط انجمن آموزش و…

ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی به همراه مراسم معرفی  نمونه های موفق حوزه های یادگیری  کشور توسط انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی با همکاری مراکز دانشگاهی، صنعتی و اداری کشور 7 و 8  بهمن ماه سال 1397 در مرکز همایش های بین المللی رازی…