مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

تور آموزشی

دومین تور مدیریتی و خلاقیت و نوآوری کره جنوبی

اهمیت حضور و ثبت نام در این دوره بین المللی یادگیری و آموزش و توسعه مهارت ها همواره مورد تاکید سازمان های خلاق و پیشرو بوده است و شکی نیست بهترین و سودآورترین سازمان های جهان همواره مدیرانی در حال آموزش و یادگیری دارند. لکن ملاحظه و تجربه عملی آموخته…