مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

تهویه درون سنگی سرویس بهداشتی

قسمت سی و نهم مسابقه میدون ؛سجاد باغبان با پرورش کرم میل ورم برنده شد

در قسمت سی و نهم مسابقه میدون سه کارآفرین سجاد باغبان؛ پرورش کرم میل ورم ،مجتبی محمودی نژاد؛تولید تهویه درون سنگی سرویس بهداشتی و خانم محدثه سادات حسینی؛تولید پوشاک بانوان شرکت کردند که در ادامه خلاصه ارائه این کارآفرینان و انتخاب برنده با…
ادامه مطلب ...