مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

تسکولو

فهرست ثبت فعالیت‌ها ؛ زمان بیشتری برای کارهای روزانه پیدا کنید

وقتی که بفهمیم وقتمان در محل کار دقیقا چطور می‌گذرد، می‌توانیم فعالیت‌های کم‌ارزش را به حداقل برسانیم یا حذف کنیم. در نتیجه، در عین اینکه می‌توانیم دفتر کار را به موقع ترک کنیم، قادریم کارهای باارزش بیشتری هم انجام بدهیم. در این مقاله درباره نحوه کار…