مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بیکاری

حوزه های علم و بازار کار باید رشد متوازن داشته باشند

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: تمامی حوزه های علم در آموزش اعم از فنی- حرفه ای و علمی- کاربردی و از سوی دیگر بازار کار باید به طور متوازن رشد پیدا کنند تا بتوان به بخشی از نیازهای جامعه پاسخ داد. سیدحسین حسینی در گفت و گو با خبرنگار…
ادامه مطلب ...