مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بیزینس اینسایدر

این ۹ ویژگی شما را تبدیل به مدیر موفق می‌کند[بیزنس اینسایدر]

شماتفاوت یک مدیر موفق با سایر مدیران را در چه می دانید ؟ فرقی نمی‌کند این مدیر یک دارای سبک فرهنگی، یک سرپرست ، سرمایه گذار یا یک سیاستمدار باشد. در بخش خصوصی فعالیت کند یا در سیستم دولتی حضور داشته باشد.
ادامه مطلب ...