مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

برق اضطراری ، گرین پاور ، رضا رسولی ، موتور برق گازسوز ، ژنراتور گازسوز

هر جا گاز باشد ما برق تولید می کنیم

شروع قطعی برق های متوالی باز هم در تهران و مشکلات و عدم اطمینان های برنامه ریزی مدیران در ارائه خدمات و فعالیت های سازمان ها ، به این بهانه سراغ یکی از مدیران با تجربه در حوزه برق اضطراری رفتیم تا با گپ و گفتی دوستانه با این حوزه آشنایی…
ادامه مطلب ...