مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

برج میلاد

لمس مشاغل با طعم بازی در شهر مشاغل کودکان کاربازیا

شهر مشاغل کودکان کاربازیا در نوروز ۹۷ در طبقه منفی یک برج میلاد تهران آغاز به کار کرد. کاربازیا برج میلاد با الگوگیری از تجربیات موفق جهانی در این زمینه و با توجه به شرایط فرهنگی، ملی و مذهبی کشور عزیزمان طراحی و بهره برداری شده است