مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بحران بیکاری

تغییرات تکنولوژیک و آثار آن بر مدیریت منابع انسانی

ترکیب تکنولوژی‌های ویرانگر مثل دیجیتال‌سازی، اتوماسیون و هوش مصنوعی با نیروهای جمعیت‌شناختی که همچنان ماهیت کار را تغییر می‌دهند، این روزها مدیران عامل و مدیران منابع انسانی را بی‌خواب کرده است. این اتفاق باعث می‌شود بیکاری گسترده – در سطح انقلاب…