مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بانک سامان

درخشش یک شرکت ایرانی در معتبرترین مجله تحقیقات بازار جهان

شرکت تحقیقات بازار ReWise در همکاری مشترک با بانک سامان، گامی ارزشمند در جهت بهبود تجربه کاربران در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی، از طریق طراحی و اجرای پژوهشی از نوع «ارزیابی تجربه کاربری» (Formative UX Research) برداشت.