مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

باشگاه مدیران ایران

سخنرانی پدر علم آینده نگری ایران در نشست دیماه باشگاه مدیران ایران

دکتر سعید خزایی ریس انجمن آِینده نگری ایران موضوع گفتگوی این نشست باشگاه مدیران ایران ، مدیریت تصمیم در محیط های آشوبناک است و بحث برای تمام مدیران ایرانی و فعالان اقتصادی که می خواهند تصمیم های سنجیده تری در فضای پر آشوب موجود می تواند…
ادامه مطلب ...