مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بازی کاری

بازی‌کاری (گیمیفیکیشن) در پروژه‌های عام‌المنفعه

چگونه می‌توانیم یک کمپین جمع‌آوری کمک مالی برای یک پروژه عام‌المنفعه را، با بازی و سرگرمی تلفیق کنیم؟ چگونه می‌توانیم با طراحی چارچوبی بر مبنای بازی و سرگرمی، خانوارهای فقیر را ترغیب کنیم که اصول ساده بهداشتی را بهتر رعایت کنند؟ چگونه می‌توانیم نظارت…