مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بازنشستگان

ترمیم دریافتی بازنشستگان با حقوق کمتر از ۲.۵میلیون تومان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ خبر داد؛ ترمیم دریافتی بازنشستگان با حقوق کمتر از ۲.۵میلیون تومان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ برای کسانی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار…