مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

بازخورد

جادوی گوش دادن برای کمک به تغییر در کارکنان[عزیز بنی هاشمی]

یکی از راه های متداولی که مدیران تیم ها برای کمک به یادگیری مستمر و بهبود برای اعضای تیم خود به کار می برند ارائه بازخوردهای عملکردی نسبت به فعالیت های آنهاست. با این حال تجربه و تحقیقات انجام شده نشان داده است که این بازخورد ها در صورتی که صحیح و با…

چگونه به کارمندان بازخورد موثر ارائه دهیم؟

برای اینکه بدانید به عنوان یک مدیر چطور باید بازخورد موثر به اعضای تیم خود ارائه کنید، باید در ابتدا جواب چند سوال را داشته باشید: باید بدانید که بازخورد چیست و تفاوت میان بازخورد خوب و بد چه چیزهایی می‌تواند باشد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر…