مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اینترنت

از چین و کوبا تا اروپا؛ اینترنت در کدام کشورها فیلتر می‌شود؟

فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز می‌شود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش‌ می‌رود. دولت‌ها دو رویکرد را در این زمینه دنبال می‌کنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد…
ادامه مطلب ...