مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ایران تیچکس

اولین نمایشگاه آموزشهای آزاد و غیر دانشگاهی و صنایع مرتبط برگزار می گردد

بعد از اجرای تورهای موفق آموزشی تفریحی داخلی و خارجی و مشارکت در برگزاری برنامه تاکشوی موفقیت که برای اولین بار در ایران و با اساتید به نام و مطرح کشورمان برگزار می‌شد و همچنین برگزاری همایش‌های مختلف در برج میلاد تهران و سالن همایش‌های صدا‌و‌سیما و……