مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

انقلاب اسلامی

13 عنوان کتاب در حوزه انقلاب اسلامی رونمایی شد

توسط رئیس دانشگاه آزاد 13 عنوان کتاب در حوزه انقلاب اسلامی رونمایی شد 13 عنوان کتاب همایش ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی در 18 مجلد، توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد. به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی…