مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

اولین کنفرانس آنلاین ملی نگهداری و تعمیرات برگزار میگردد[رویداد مدیریتی]

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران با همکاری و همیاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی- پژوهشی فعال در این زمینه و حمایت سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف کشور افتخار دارد تا سیزدهمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات را با رویکردی متفاوت در کنفرانس های انجمن…
ادامه مطلب ...