مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

انجمن مدیریت پروژه ایران

‎مدیریت نوین کسب و کارهای پروژه محور با نگاهي بر BABOK-V3 و Agile و PMBOK 7

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می کند محور اصلی کنفرانس: حکمرانی پروژه محور: قواعد و سازوکارهای رایج به روز شوید و روابط حرفه خود را توسعه دهید زمان برگزاری…
ادامه مطلب ...