مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

انجمن علمی مدیریت دانش

اولین کنفرانس بین المللی بلاکچین و اقتصاد دانش بنیان

به گزارش مدیرنامه؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصادتوسط  انجمن مدیریت دانش در تاریخ 29 خرداد 1398در تهران و با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و ارائه دستاوردهای  محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش