مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی،دکتر محجوب ،مدیریت منابع انسانی

اغاز به کار مرکز سنجش صلاحیت حرفه ای منابع انسانی ، انجمن صنفی مدیران منابع انسانی

انجمن صنفی مدیران منابع انسانی در راستای توسعه استاندارد در حوزه منابع انسانی و احراز ملاک ها و معیارهای شناخته شده برای طبقه بندی شایستگی های حرفه ای براساس مدل شایستگی های شغلی اتحادیه اروپا اقدام نمود .