مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

امین الضرب

تنها کارآفرینان هستند که می‌توانند امید را به جامعه بازگردانند

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در چهارمین مراسم اعطای نشان و تندیس امین‌الضرب و 136 سالگی اتاق تهران با نقد برخوردهای ناروا با فعالان اقتصادی و کارآفرینان در دهه‌های پیشین، ایستادگی و تلاش آنها را ستود و آنها را تنها کسانی دانست که…

چهارمین مراسم اعطای نشان و تندیس امین‌الضرب در 136 سالگی اتاق بازرگانی تهران

کارآفرینان منتخب کشور در چهارمین مراسم اعطای نشان و تندیس امین‌الضرب در 136 سالگی اتاق بازرگانی تهران، اگر چه بغض سنگینی از مصیبت‌های اخیر کشور در گلو داشتند و سخنان کوتاه‌شان با تسلیت به مردم ایران شروع شد و با بغض‌های گاه‌به گاه دچار وقفه شد، اما…