مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اقتصاد نفتی

گذر از اقتصاد نفتی و چالش‌های ساختار اقتصاد کشور

وابستگی کشور به اقتصاد نفتی از دیدگاه رهبری عامل مهم بروز مشکلات و چالش‌های ساختار اقتصاد کشور است. همان‌طوری که رهبری اشاره کردند اتکای اقتصاد کشور به درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام اتکا به توان داخلی طی سال‌های مختلف را کاهش داده است