مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اقتصاددان

کارشناسان سیاسی – اقتصادی ایران در مورد انتخابات آمریکا چه می گویند؟

همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، خبرگزاری جمهوری اسلامی با ۲۰ تن از کارشناسان سیاسی، اقتصادی و بین المللی در ارتباط با آخرین تحولات انتخاباتی این کشور و اثرگذاری آن بر مناسبات تهران- واشنگتن گفت وگو و دیدگاه آنان را از تبعات این…