مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

اختلال شخصیتی

انواع اختلال شخصیتی و مصادیق آن در سازمان [هاشم نعیمی]

یکی از مهمترین ویژگی افراد سازمان داشتن شخصیت سالم و مستحکم است ، گاهی مشاهده می شود اختلالات شخصیتی بعنوان ویژگی شخصیتی شناخته می شود و خروجی این نوع اختلال می تواند منجر به گرفتن تصمیم های نادرست در سازمان گردد . بر هر مدیری لازم است تا…
ادامه مطلب ...