مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

آکادمی برند ایران

برگزاری دوره آموزشی پودمانی Brand DBA تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی

از اصلی ترین دغدغه های آکادمی برند ایران، یکسو سازی و تعامل دانش آکادمیک و تجربه عملیاتی و کاربردی در حوزه برندسازی به همراه ارائه گواهینامه ای معتبر و قابل ترجمه می بوده. از این رو اقدام به برگزاری دوره آموزشی پودمانی Brand DBA تحت نظر دانشگاه جامع…