مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

فناوری

دهه دوم تجربه استفاده از خدمات رایانش ابری

رایانش ابری به‌عنوان یک فناوری جدید در سال‌ 2000 به عرضه عمومی رسید. در سال‌های ابتدایی ظهور رایانش ابری، برخی این فناوری را اختلال در نوع فعالیت‌شان می‌دانستند و همین باعث می‌شد ریسک‌هایی برای استفاده از آن مطرح شود. در دهه گذشته، این…
ادامه مطلب ...

رایانش ابری (Cloud Computing) چیست؟

هدف اصلی فناوری رایانش ابری (Cloud Computing) میسر ساختن دسترسی به حجم عظیمی از منابع محاسباتی به صورت مجازی‌سازی شده است. این کار با استفاده از تجمیع منابع و ایجاد یک سیستم یکپارچه انجام می‌شود. در این مدل از سرویس‌های محاسباتی، پرداخت…
ادامه مطلب ...