مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور رده

سلامت

همبستگی ملی، رمز غلبه بر کرونا

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه همبستگی و عزم ملی برای مقابله با کرونا در سایه اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح شکل می‌گیرد، گفت: وقتی مردم به این باور…