مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

(Box School)

رویداد مبانی کارآفرینی با رویکرد صادرات

این کارگاه به مبانی کارآفرینی و فرآیند های اساسی کارآفرینی با رویکرد صادرات می پردازد. سپس با شبیه سازی موقعیت ها چالش های اساسی کارآفرینی برون مرزی را به تصویر می کشد. در این دوره با بررسی مثال های واقعی باید ها و نباید های بازارهای خارجی آموزش