مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ژاپن ، استخدام ، معلولیت

تأکید ژاپن بر تعیین سهمیه کارمندان معلول

گزارشات زیر حاکی از آن است که آژانس­های دولتی ژاپن اطلاعاتی مبنی بر تعداد افراد معلول به کار گرفته شده در دستگاههای دولتی را افشا کرد. دولت ژاپن می­خواهد اطمینان حاصل کند که اعلام درصد سهمیه استخدام افراد معلول، اقدامی از سوی وزیران مربوطه و مقامات…