مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

چهلنما

دورهمی چهلنما / نقد و بررسی فیلم ترمینال

چهلنما(تحلیل مدیریتی فیلم)، از جمله برنامه های خاص مدیران ایران است که از سال 90 در سازماهای مختلف و به شکل های مختلف اجرا شده است .در چند سال اخیر مورد استقبال بسیاری از سازمانها قرار گرفته است و بازخورد بسیار خوبی را در جمع های مختلف از مدیران…