مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پژوهش

١١٢ پژوهش کرونایی در تهران کلید خورد

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: این مرکز ١١٢ اقدام مطالعاتی و علمی را پیرامون پژوهش کرونایی در دستور کار خود قرار داد که هر روز بیش از یک و نیم اقدام علمی در این مرکز کلید خورده است.