مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پایگاه دانش

از پایگاه‌های اطلاعات «دا» پایگاه‌های اطلاعات«دانش ایران» رونمایی می گردد

مراسم رونمایی از پایگاه‌های اطلاعات «دا» (دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان) و «اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی» با حضور دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری و دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸، در
ادامه مطلب ...