مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پاداش

جزئیات فیش ‌حقوقی کارکنان در سال ۹۹ حداکثر پاداش و نحوه پرداخت حق ماموریت

اطلاعات حقوقی کارکنان باید در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود و علاوه بر این، باید ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

پاداش‌های سنتی همیشه آنقدر که ما فکر می‌کنیم مؤثر نیستند

تحلیلگرِ شغل، دن پینک، معمای ایجاد انگیزه را برسی می‌کند. او با حقیقتی شروع می‌کند که دانشمندان علوم اجتماعی از آن اطلاع دارند ولی بیشتر مدیران آن‌ را نمی‌دانند: پاداش‌های سنتی همیشه آنقدر که ما فکر می‌کنیم مؤثر نیستند.