مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

قدردانی

ما آدم‌ها با قدردانی رشد می‌کنیم؛قدردانی، آیین سالانه آچاره

دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، بیش از پیش، به مباحث مدیریتی و نحوه صحیح رفتار با منابع انسانی اهمیت می‌دهد و سازمان‌هایی که نیرو و زمان معینی را به این موضوعات اختصاص می‌دهند، رشد سازمانی بهتری خواهند داشت. در ادامه گزارشی از یک همایش‌…
ادامه مطلب ...