کدبازان

یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ Sunday, 27 September , 2020
بایگانی‌ها فدراسیون‌ اتاق‌های بازرگانی جهان | مدیرنامه
عضویت پدرام سلطانی در شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی ۰۲ دی ۱۳۹۸
برای دومین بار متوالی

عضویت پدرام سلطانی در شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی

پدرام سلطانی موفق شد برای دومین دوره به عنوان عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF)، انتخاب شود.