مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

شکاف جنسیتی

شاخص شکاف جنسیتی در مورد ایران چه می‌گوید؟

گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، نخستین بار در سال ۲۰۰۶ برای ارائه تصویری از شکاف‌های مبتنی بر جنسیت و روند تغییرات آن در طول زمان ارائه شد. این گزارش سالانه شاخص جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۲۰ یک نمای کلی از وضعیت فعلی شکاف جنسیتی جهانی…
ادامه مطلب ...