کدبازان

پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 24 September , 2020
بایگانی‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا | مدیرنامه
اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
مرکز امور بانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند

اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا

اشتراک‌گذاری تجربیات بانوان فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا» عنوان رویدادی است که توسط مرکز امور بانوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود تا رونق فعالیت‌ها در زیست بوم فناوری و نوآوری بانوان سرعت گیرد.