مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سروش

اپلیکیشن های پرکاربرد بومی می توانند کارگزار دولت الکترونیک باشند

طبق فراخوان سازمان فناوری اطلاعات؛ تمامی اپلیکیشن‌های پرکاربرد کشور با بیش از یک میلیون کاربر فعال، می توانند به عنوان کارگزاران دولت الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران همکاری کنند.